Pozvánka na IV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu

 

  1.  Otvorenie
       a) Schválenie programu rokovania  
       b) Voľba návrhovej komisie
       c)  Určenie overovateľov zápisnice
  2.  Slovo pre verejnosť
  3.  Správa Obvodného odd. Policajného zboru Košice Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii
       na sídlisku KVP za rok 2022         
  4.  Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP  za obdobie od 01.07.2022 
       do 31.12.2022
  5.  Správy z výročných schôdzí Denného centra Mestskej časti Košice – Sídlisko                                                                    KVP
  6.  Plán práce Denného centra Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP na  rok
       2023
  7.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od
       01.12.2022 do 31.01.2023
  8.  Kontrola plnenia uznesení
  9.  Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 10/2022,
       č. 1, 2/2023
10.  Návrh VZN č. 30/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
       na území MČ Košice-Sídlisko KVP
11.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie november 2022
12.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 2022
13.  Návrh na I. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2023   
14.  Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Sídlisko
       KVP           
15.  Návrh na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
       Košice-Sídlisko KVP
16.  Interpelácie
17.  Otázky poslancov
18.  Rôzne
19.  Záver

 

                                                           Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

 

                                                                                                       Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.     

                                                                                                          starosta mestskej časti

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!