Pozvánka na VII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu

  1. Otvorenie
      a) Schválenie programu rokovania  
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice

  2. Slovo pre verejnosť

  3. Kontrola plnenia uznesení

        4. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.02.2023 do
           31.05.2023

       5. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 3, 4, 5/2023

       6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sídlisko KVP na obdobie od 1. júla
           2023 do 31. decembra 2023

 7. Stanovisko kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP k návrhu záverečného účtu
      Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2022

 8. Záverečný účet Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP a celoročné hospodárenie za rok 2022

 9. Tvorba a použitie rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2023         

10. Výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2022       

      11. Návrh na III. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2023

      12. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie január – marec  2023

     13. Schválenie prenájmu nebytového priestoru v budove bývalej MŠ na  Bauerovej 1, Košice pre Združenie
           príbuzných a priateľov Radosť z dôvodu hodného osobitného zreteľa

     14. Schválenie prenájmu nebytového priestoru v budove OC IV,  Cottbuská 36, Košice pre
           Mgr. Renátu Kandráčovú a Moniku Opinovú, Prevádzka Fit studio  z  dôvodu  hodného
           osobitného zreteľa

     15. Schválenie prenájmu nebytového priestoru v budove OC IV, Cottbuská 36, Košice pre Adrianu
           Barlovú, Súkromné etnografické múzeum HUMNO z dôvodu hodného osobitného zreteľa

     16. Informatívna správa k Senior domu

     17. Interpelácie

     18. Otázky poslancov

     19. Rôzne

     20. Záver   

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                        Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.                                                                                                                                                starosta mestskej časti

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!