Pozvánka na IX. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu

  1. Otvorenie
      a) Schválenie programu rokovania  
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice

  2. Slovo pre verejnosť

 3. Správa Obvodného odd. PZ Košice Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za I. polrok 2023         

 4. Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za obdobie od 01.01.2023
     do 30.06.2023

 5. Kontrola plnenia uznesení                                                                                                                                       

 6. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.06.2023
     do 31.07.2023                                                          

  7. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP - kontrola č. 7, 8/2023                                                                                                             

  8. Monitorovacia správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za  I. polrok 2023

  9. Prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
      k 30.06.2023        

10. Stav nedoplatkov na nájomnom k 30.06.2023                                        

 11. Konsolidovaná výročná správa Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2022                             

 12. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie apríl - jún 2023

 13. Nájom uvoľnených nebytových priestorov v správe Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

 14. Poslanecký návrh na zmenu VZN č. 30/2023 o pravidlách času predaja v obchode a času
       prevádzky služieb na území Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP  

 15. Informatívna správa k riešeniu vnútrobloku „Klimkovičova - Čordákova“

 16. Informatívna správa k riešeniu vnútrobloku „Linear park Wuppertálska“

 17. Informatívna správa k novele zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke – parkovanie na
       chodníku

 18. Interpelácie

 19. Otázky poslancov

 20. Rôzne

 21. Záver  

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                        Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.                                                                                                                                        starosta mestskej časti

 

Dokumenty na stiahnutie

MieZ 20_09_2023.zip
veľkosť: 14.69 MB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!