Pozvánka na X. zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne

Návrh programu

   1. Otvorenie

      a) Schválenie programu rokovania
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice

   2. Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v správe mestskej časti a
       schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  3. Informácia k zmene Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

  4. Návrh na V. zmenu rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2023

  5. Informatívna správa o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku

  6. Informácia  k výkonu zimnej údržby v Mestskej  časti Košice - Sídlisko KVP na  obdobie od 15.11.2023 do 15.03.2024

  7. Zámer založenia obchodnej spoločnosti

  8. Rôzne

  9. Záver   

 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                         Mgr. Ladislav Lörinc, v. r. 
                                                                                                             starosta mestskej časti

 

Dokumenty na stiahnutie

MieZ 25_10_2023.zip
veľkosť: 16.09 MB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!