Pozvánka na XI. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu

 

  1. Otvorenie
      a) Schválenie programu rokovania
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice

  2.  Slovo pre verejnosť

  3.  Kontrola plnenia uznesení

  4.  Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové konania za obdobie od 01.08.2023 do 30.11.2023

  5.  Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 6, 9, 10, 11/2023

  6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-Sídlisko KVP na obdobie od
       1. januára 2024 do 30. júna 2024  

  7.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach  za obdobie júl-september 2023

  8.  Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie október 2023

  9.  Návrh na VI. zmenu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP na rok 2023  

10.  Návrh na založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným s názvom „Komunitná kaviareň KVP s. r. o“.

11.  Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v správe mestskej časti
       a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

12.  Zámer zavedenia parkovacej politiky - regulovaného parkovania na sídlisku KVP

13.  Informácia k riešeniu stojísk polopodzemných kontajnerov v MČ Košice-Sídlisko KVP

14.  Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko KVP

15.  Návrh plánu zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2024              

16.  Informatívna správa o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj areálu bývalej MŠ
       v Drocárovom parku

17.  Interpelácie

18.  Otázky poslancov

19.  Rôzne

20.  Záver

 

                                                   Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                                                                                                            starosta mestskej časti

 

Dokumenty na stiahnutie

MieZ 13_12_2023.zip
veľkosť: 39.88 MB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!