Pozvánka na XII. zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Návrh programu

 

 1. Otvorenie
      a) Schválenie programu rokovania
      b) Voľba návrhovej komisie
      c)  Určenie overovateľov zápisnice

  2. Slovo pre verejnosť

 3. Správa Obvodného odd. PZ Košice Sídlisko KVP o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za rok 2023         

 4. Správa Mestskej polície Košice - stanice  KVP  o bezpečnostnej situácii na sídlisku KVP za  obdobie od 01.07.2023
     do  31.12.2023

 5. Informatívna správa o zrealizovaných komisiách pre výberové  konania za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023  

  6. Informatívna správa o zrealizovaných rozpočtových opatreniach za obdobie december 2023

  7. Kontrola plnenia uznesení

  8. Správy o činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP - kontrola č. 12, 13/2023,
      č. 1/2024

  9. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP za rok 2023

10. Informácia o aktuálnom finančnom stave Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

11. Informácia k prevádzke Komunitnej kaviarne KVP

12. Participatívny rozpočet – návrh na pozastavenie realizácie

13. Opatrenia pre Podnik služieb KVP na rok 2024

14. Vydávanie občasníka Kvapka v roku 2024

15. Kultúrne a športové podujatia mestskej časti v roku 2024

16. Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP na rok 2024

17. Návrh rozpočtu Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP na rok 2024 a roky 2025, 2026

18. Overovacia štúdia Grunty_2.2 - žiadosť o stanovisko MČ k investičnému zámeru na sídlisku
      KVP a v MČ Myslava

19. Dokumentácia pre územné konanie stavby „DOMY NAD GRUNTOM“  - žiadosť o vyjadrenie
      Mestskej časti Košice –  Sídlisko KVP

20. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Zateplenie budovy miestneho úradu

21. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Skatepark KVP

22. Návrh na zmeny a doplnenie Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti
      Košice - Sídlisko KVP

23. Interpelácie

24. Otázky poslancov

25. Rôzne

26. Záver

 

                                            Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

 

                                                                                                         Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.
                                                                                                          starosta mestskej časti

 

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!