Výročná správa MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2018

Výročná správa MČ Košice-Sídlisko KVP za rok 2018

Fotogaléria

Dokumenty na stiahnutie

Výkaz ziskov a strát
veľkosť: 131.5 KB
Súvaha
veľkosť: 169.77 KB
Poznámky s prílohami
veľkosť: 706.9 KB
Audit
veľkosť: 109.64 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224