Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže na predaj a prenájom majetku mestskej časti – areálu bývalej MŠ v Drocárovom parku vyhlásenej dňa 28.01.2022

Dokumenty na stiahnutie

Zrušenie OVS.pdf
veľkosť: 199.88 KB
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224