Obchodno verejné súťaže

06.04.2021

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom a následný prevod majetku mestskej časti – areál bývalej MŠ v Drocárovom parku v Košiciach, za účelom rekonštrukcie a následnej prevádzky zariadenia sociálnych služieb.

 

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224