V knižnici si spoločne zmerali sily mladí i tí skôr narodení

V utorok, 26. marca zorganizovala MČ Košice-Sídlisko KVP v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia na Hemerkovej 39  súťažno-zábavné podujatie „Popoludnie v knižnici pre seniorov a deti“, kde ústrednou témou celej akcie bola „kniha“.

Svoje „sily“ a vedomosti v jednotlivých súťažiach si zmerali seniori i deti zo ZŠ Janigova pod vedením p. RNDr. Valérie Šmajdovej. Súťažilo sa v 4-och zmiešaných družstvách. Do súťaže sa aktívne zapojil aj starosta mestskej časti p. Mgr. Ladislav Lörinc a poslankyňa miestneho zastupiteľstva p. Iveta Adamčíková. Na záver pán starosta poďakoval všetkým účastníkom podujatia a víťazným tímom odovzdal ocenenia.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224