Postup pri vybavovaní príspevku na stravovanie

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 514 zo dňa 20. októbra 2020 je výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku nasledovná:

Viac

Počas obdobia šírenia ochorenia COVID – 19 sa mení aj forma poskytovania stravovania pre ohrozené skupiny obyvateľov.

 

Viac

Mesto Košice vyčlenilo v programovom rozpočte na rok 2020 účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov. Tento príspevok poskytujú dôchodcom jednotlivé mestské časti a je viazaný na počet odobratých obedov. V našej mestskej časti si ho môžu dôchodcovia uplatniť na Oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v kancelárii č.10 tunajšieho miestneho úradu.

 

Viac
04.06.2019

Mesto Košice vyčlenilo v programovom rozpočte na rok 2019 účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov. Tento príspevok poskytujú dôchodcom jednotlivé mestské časti a je viazaný na počet odobratých obedov. V našej mestskej časti si ho môžu dôchodcovia uplatniť na Oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v kancelárii č.10 tunajšieho miestneho úradu.

 

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224