Postup pri vybavovaní príspevku na stravovanie

S  účinnosťou od 01.07.2022 príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2,00 Eur na jeden obed pre:

a) dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500,- Eur mesačne,

b) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,- Eur mesačne,

c) dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500,- Eur mesačne na jedného dôchodcu.

Ak ste nový stravník je potrebné spísať žiadosť o príspevok na stravovanie, čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. K žiadosti je potrebné doložiť aktuálny výmer zo sociálnej poisťovne.

Stáli stravníci:

od januára 2023 je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku na rok 2023 až potom budú dôchodcom poskytnuté lístky, resp. vyplatené príspevky na stravovanie vo výške  2€.

Bližšie informácie Vám poskytneme v Kancelárii 1. kontaktu a občianskych záležitostí
( kancelária č. 10) MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice, prípadne telefonicky na čísle 055/789 06 19.

Viac

S  účinnosťou od 01.07.2022 príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 2,00 Eur na jeden obed pre:

a) dôchodcu, ktorého dôchodok je jeho jediným zdrojom príjmu a nepresiahne výšku 500,- Eur mesačne,

b) dôchodcu, ktorého súbeh dôchodku a príjmu nepresiahne výšku 500,- Eur mesačne,

c) dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti, u ktorých podiel súčtu výšky dôchodkov vrátane výšky iných príjmov a počtu dôchodcov nepresiahne priemernú sumu 500,- Eur mesačne na jedného dôchodcu.

 

Bližšie informácie Vám poskytneme v Kancelárii 1. kontaktu a občianskych záležitostí
( kancelária č. 10) MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, Košice,
prípadne telefonicky na čísle 055/789 06 19.

 

Viac

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach číslo 514 zo dňa 20. októbra 2020 je výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku nasledovná:

Viac

Počas obdobia šírenia ochorenia COVID – 19 sa mení aj forma poskytovania stravovania pre ohrozené skupiny obyvateľov.

 

Viac

Mesto Košice vyčlenilo v programovom rozpočte na rok 2020 účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov. Tento príspevok poskytujú dôchodcom jednotlivé mestské časti a je viazaný na počet odobratých obedov. V našej mestskej časti si ho môžu dôchodcovia uplatniť na Oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v kancelárii č.10 tunajšieho miestneho úradu.

 

Viac
04.06.2019

Mesto Košice vyčlenilo v programovom rozpočte na rok 2019 účelový finančný príspevok na stravovanie dôchodcov. Tento príspevok poskytujú dôchodcom jednotlivé mestské časti a je viazaný na počet odobratých obedov. V našej mestskej časti si ho môžu dôchodcovia uplatniť na Oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu v kancelárii č.10 tunajšieho miestneho úradu.

 

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224

 

 

Vytvorenie účtu - registrácia v online casino - je to veľmi jednoduché.Stačí vyplniť pár koloniek na stránke a stlačiť tlačítko. Bez vytvorenia účtu nebudete môcť hrať za skutočné peniaze a skutočné peniaze aj vyhrať.

V jednom kasíne by ste si mali vytvárať len jeden účet, také sú pravidlá. Určite odporúčame pri vytváraní účtu uvádzať pravdivé údaje. Kasíno ich nezneužie, je licencované a kontrolované v rámci Európskej únie. Vlastne ich ani nemá ako zneužiť.

Ked si budete chcieť poslať vyhraté peniaze na Váš účet v banke, a vaše údaje nebudú správne, bude to oveľa zložitejšie a možno svoju výhru ani nikdy neuvidíte na svojom účte.

Kasína ktoré si namusíte inštalovať na svoj počítač ponúkajú možnosť vytvoriť si účet priamo na ich web stránke. V kasínach ktoré sa inštalujú, nájdete registráciu po otvorení kasíno programu.Nezabudnite, že pri vytvorení účtu a prvom vklade máte nárok na BONUS!