Seniori sídliska využili svoj voľný čas v prospech zdravia

Pohyb by nemal byť výsadou mladých ľudí. Ostať aktívny aj vo vyššom veku sa oplatí. Nakoľko pohyb prospieva nielen kostiam a svalom, ale i dobrej nálade a zdravému duchu, mestská časť zorganizovala v sobotu dňa 26.05.2018 podujatie pod názvom „Seniori sídliska KVP, zašportujte si s nami..“

Športové aktivity súbežne prebiehali v priestoroch telocvične na ZŠ Starozagorská 8 a v priestoroch Tenis komplexu na  Wuppertálskej 4 v jednotlivých kategóriách - bowling, streľba na basketbalový kôš, kop na futbalovú bránku, hod krúžkami na cieľ a šípky.

 

Umiestnenie seniorov v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

  BOWLING:

 

1. miesto                    Ružička Marián

2. miesto                     Dušan Orság

3. miesto                     Oľga Ružičková

 

  STREĽBA NA BASKETBALOVÝ KÔŠ:

 

1. miesto                     Mária Zavacká                      

2. miesto                     Edita Doláková                     

3. miesto                     Vladimír Molnár                   

 

  KOP NA FUTBALOVÚ BRÁNKU:

 

1. miesto                     Vladimír Molnár                   

2. miesto                     Marián Ružička                                 

3. miesto                     Ferenc Filipovič                    

 

  HOD KRÚŽKAMI NA CIEĽ:

1. miesto                     Ján Sykora                 

2. miesto                     Dušan Orság              

3. miesto                     Ondrej Gall               

 

  ŠÍPKY:

1. miesto                     Zuzana Ondrejiková             

2. miesto                     Oľga Ružičková                    

3. miesto                     Helena Škripková      

           

Našim seniorom želáme predovšetkým veľa zdravia a víťazom všetkých kategórií srdečne gratulujeme.

 

Fotogaléria

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224