Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu
Pon   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Uto   08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.00 hod.
Str    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod.
Štv    08.00 - 12.00 hod., 13.00 - 15.30 hod.
Pia    08.00 - 12.30 hod.
  Návštevné hodiny starostu
každý deň po telefonickej dohode
Sekretariát
055 / 789 06 37
sekret@mckvp.sk
  Sociálny podnik
Nové projekty


Zmluvy, objednávky a faktúry

Kalendár

Voľné pracovné miesta
Autovraky

Z aktuálneho diania

Predstavujeme občianske projekty, ktoré postúpili do hlasovania participatívneho rozpočtu
07.10.2021
Už od pondelka 1.novembra spúšťame na stránke wwww.sidliskokvp.hlasobcanov.sk hlasovanie v rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu. Prehiehať bude do 15.novembra. Dokopy bolo podaných 23 projektov. Hodnotiaca komisia posúdila ich realizovateľnosť a do hlasovania vybrala 7 občianskych projektov a 8  zadaní pre mestskú časť.
 
Predstavujeme Vám nápady, ktoré postúpili medzi občianske projekty, prezrite si ich prehľad. Je z čoho vyberať!
Chystajte si mobily, lebo aj Váš hlas závaží.

 

Viac
Z projektu participatívneho rozpočtu pribudli v Drocárovom parku dažďové záhrady
27.10.2021
Aj vďaka novým dažďovým záhradám vzniká v Drocárovom parku jedinečná oddychová zóna.
Vybudované boli vďaka dotácii z participatívneho rozpočtu, ktorú získalo Dobrovoľnícke centrum Košíc. Na ich vzniku sa v podieľali desiatky dobrovoľníkov.
 
„Táto občianska participácia má obrovský zmysel, o čom svedčí aj účasť ľudí, ktorí nám prišli cez víkend pomôcť s budovaním dažďových záhrad, za čo im ďakujeme. Aj vďaka nim sa nám podarilo zabezpečiť zadržiavanie dažďovej vody priamo na sídlisku, ktorá by inak skončila vo verejnej kanalizácií,“ priblížil koordinátor projektu Martin Ištvan.
 
Dažďové záhrady podľa jeho slov pomáhajú zlepšiť mikroklímu v letných horúčavách a ponúkajú pastvu nielen pre včely, vtáky či motýle, ale najmä aj pre oči obyvateľov či návštevníkov sídliska. Ich úlohou je zbierať dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch, kde môže táto dažďová voda vsiakať do zeme a dopĺňať zásoby podzemnej vody a pomocou rastlín dažďovú vodu vyparovať zas do okolia. A to má veľmi priaznivý vplyv na miestnu klímu, čo nás veľmi teší.
 
Zelené témy sú na KVP vždy vítané a takéto projekty budeme s radosťou podporovať.

 

Viac
Dôležité informácie k asfaltovaniu úseku na Zombovej ulici
25.10.2021

Oznamujeme Vám, že v stredu 27.10.2021 od 6:30 do 18:00 hod. sa začne s asfaltovaním povrchu na Zombovej ulici v úseku od križovatky s Triedou KVP po výmenníkovú stanicu TEHO (vyfrézovaný úsek).

Prosíme vodičov, aby v predmetnej lokalite v uvedenom čase neparkovali. Autá brániace v realizácii projektu budú v súčinnosti s mestskou políciou odtiahnuté.

Ospravedlňujeme sa za dočasný diskomfort počas realizácie stavebných prác. Ďakujeme za spoluprácu.

Viac
Aktuálne informácie pre obyvateľov Zombovej ulice
22.10.2021
Uplynulú sobotu 16.10.2021 začala firma COLAS Slovakia s frézovaním starého asfaltového povrchu v úseku od križovatky Triedy KVP po výmenníkovú stanicu na Zombovej ulici. V priebehu týždňa sa podarilo vymeniť staré obrubníky za nové, osadiť znížené obrubníky pre 3 bezbariérové priechody pre chodcov a upraviť kanalizačné vpuste.
 
Pokračovať sa malo asfaltovaním úseku. Firma COLAS Slovakia nás však informovala, že asfaltovanie sa z kapacitných dôvodov uskutoční pravdepodobne v priebehu týždňa od 25.10.-30.10.2021. To ale neznamená, že v prácach sa nebude pokračovať ďalej.
 
Prinášame vám najčerstvejšie informácie, aké máme k dispozícii, aby ste mali prehľad, čo sa deje vo Vašom okolí.
 
Ďakujeme za pochopenie.

 

Viac
Dôležitý oznam pre obyvateľov Zombovej ulice
15.10.2021
Oznamujeme Vám, že v sobotu 16.10.2021 sa v čase od 7:00 - 18:00 hod. bude frézovať starý asfaltový povrch na Zombovej ulici v úseku od križovatky s Triedou KVP po výmenníkovú stanicu (viď priložená mapa).
 
Prosíme Vás, aby ste v predmetnej lokalite v uvedenom čase neparkovali. V opačnom prípade budete v súčinnosti s mestskou políciou odtiahnutí.
 
Ďakujeme za spoluprácu a rešpektovanie dočasných obmedzení.

 

Viac
Príďte s nami diskutovať o revitalizácii vnútrobloku Hemerkova - Húskova
14.10.2021
Mestská časť pokračuje v participatívnych stretnutiach s obyvateľmi s názvom "Spoločný plán". Najbližšie sa uvidíme v stredu 20.októbra o 17:00 hod. v zasadačke miestneho úradu.
 
Témou bude Revitalizácia vnútrobloku Hemerkova - Húskova, v rámci ktorej Vám spolu s odborníkmi detailnejšie predstavíme celý projekt a Vy sa budete môcť pýtať, čo Vás zaujíma.
Práve teraz je ideálny priestor na Vaše dotazy a pripomienky, preto budeme radi, ak na stretnutie prídete, vypočujete si nás a poviete nám svoj názor.
 
Pozvite svojich známych a susedov. Tešíme sa na Vás!

 

Viac
Na Sídlisku KVP vznikol mládežnícky parlament
14.10.2021
Medzi košickými mestskými časťami ide o novinku, mládežnícky parlament na sídlisku KVP má za sebou prvé zasadnutie. Zelenú mu dalo miestne zastupiteľstvo, ktoré odsúhlasilo jeho štatút na poslednom rokovaní.
 
Majú množstvo nápadov a chcú sa podieľať na vytváraní lepších podmienok pre mladých ľudí na našom sídlisku. Takto charakterizuje skupinu mladých KVP-čkárov predseda mládežníckeho parlamentu Matúš Nemec. Ako povedal: „Našim hlavným cieľom je, aby sa názory a potreby mládeže dostali ku kompetentným orgánom a zároveň, aby sme spoločne mohli hľadať riešenia na témy, ktoré nás zaujímajú,“. Spolupodieľať sa chcú aj na organizovaní rôznych podujatí, revitalizácii športovísk či detských ihrísk.
 
Už vlani sa zapojili do prvého ročníka participatívneho rozpočtu, kde uspeli so svojim projektom a namaľovali čiary pre vybrané športoviská ako aj hry pre deti. Tento rok šancu využili opäť a podali ďalší projekt.
 
Aktuálne má mládežnícky parlament 6 členov. V prípade, že máte od 12 – 30 rokov, bývate na sídlisku KVP a chcete sa stať jeho súčasťou neváhajte ich kontaktovať. Napísať im môžete na ich oficiálnej Facebookovej stránke.
 
Tešíme sa, že budeme mať z prvej ruky informácie o tom, čo tu mladým ľudom chýba alebo čo by tu radi uvítali. Mládežníckemu parlamentu želáme veľa úspechov, odhodlania a kreatívnych nápadov. Nech sa vám darí.

 

Viac
Na Zombovej ulici pribudlo parkovisko, zeleň aj bezbariérovosť
13.10.2021
Zombovu ulicu sme už začiatkom roka 2019 označili spolu s poslancami za jednu z najproblematickejších lokalít na sídlisku KVP. Situácia s parkovaním tam bola dlhodobo neúnosná a my sme sa preto rozhodli konať.
Vyčlenili sme finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, vyhlásili verejné obstarávanie a zamerali sme podzmené siete. To všetko trvalo približne polroka.
 
Následne sme čakali na vyjadrenie dotknutých orgánov, teda mesta Košice, Stavebného úradu ako aj Útvaru hlavného architekta. Byrokratické prekážky sme riešili zhruba 1 rok. Do toho prišla neočakávane pandémia a všetko sa opäť predĺžilo.
Po získaní stavebného povolenia sme mohli konečne požiadať miestne zastupiteľstvo o vyčlenenie financií na samotnú realizáciu projektu. Autorom projektu je dopravný inžinier Pavel Titl. Nasledovalo vyhlásenie verejného obstarávania a výber zhotoviteľa.
 
S realizáciou stavby začala firma STRABAG začiatkom augusta 2021. Na prelome mesiacov september a október boli práce ukončené. Aktuálne je na Zombovej ulici k dispozícii 58 legálnych parkovacích miest. Z toho 36 je vybudovaných z ekorastra, teda vodopriepustného povrchu, pretože myslíme aj na klimatické zmeny a inovatívne riešenia. Zvyšných 22 parkovacích miest je z asfaltovým povrchom.
 
Po 30-tich rokoch pribudol v danej lokalite aj bezbariérový chodník a bezbariérový priechod pre chodcov. KVP-čko má tak opäť menej bariér a priechody sú dostupnejšie aj pre imobilných či mamičky s kočiarmi.
To nie je všetko, v okolí parkoviska sme vysadili aj 14 nových stromov, pretože sa snažíme napĺňať našu víziu, a betónové plochy nahradzovať zeleňou.
 
V pláne je v najbližších dňoch ešte dobudovanie 5 nových parkovacích miest pred miestnym úradom a rekonštrukcia vjazdu na Zombovu ulicu od Triedy KVP. O detailoch prác Vás budeme ešte informovať.
 
Možno viac ako inokedy Vám ďakujeme za trpezlivosť. Aj tie najlepšie mienené plány niekedy potrebujú svoj čas. A my ten náš budeme aj naďalej využívať v prospech zlepšenia nášho sídliska, bezohľadu na dlhú cestu, ktorá k tomu niekedy vedie.

 

Viac
Chystáme pre Vás zbierku šatstva
11.10.2021
Oblečenie, hračky, topánky či domáce potreby budete môcť priniesť 22.októbra v čase od 15:00 do 19:00 hod. do garážových priestorov miestneho úradu.
 
Odovzdávanie vecí bude prebiehať za sprísnených hygienických opatrení. Je potrebné mať rúško a dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Do garážových priestorov sa vstupovať nebude. Zamestnanec úradu od vás prevezme prinesené veci vonku - pred vstupom do garáže.
 
Dovtedy môžete využívať na účely pomoci kontajnery na šatstvo, ktoré sú k dispozícii.
Ďakujeme za pochopenie.

 

Viac
Nové stromy sadili celé rodiny
09.10.2021
ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste svoj víkendový čas využili v prospech zelenšieho sídliska. Naša mestská časť sa rozrástla o 50 nových stromov v rôznych lokalitách, ktoré sme vyberali spolu s odborníkmi.
 
Stromčeky prišlo v sobotu vysadiť takmer 100 KVP-čkárov, nechýbali rodiny s deťmi, dobrovoľníci, zamestnanci úradu, vedenie mestskej časti aj naši poslanci.
 
Sadenie stromov života organizovala mestská časť v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košíc. Prvé malé stromčeky našli svojich hrdinov, ktorí ich s láskou zasadilinJe to naše heslo a chceme sa ním riadiť aj naďalej.
 
Zeleň na našom sídlisku zostáva prioritou.

 

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224