Stiahnite si mobilnú aplikáciu

Z aktuálneho diania

Pravidlá vysádzania kvetov v okolí obytných budov
05.11.2021
Mestská časť si váži Vašu snahu o skrášlenie okolia obytných blokov, ale aj táto činnosť má určité pravidlá. V okolí budov sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, kde je nutné v zmysle energetického zákona dodržiavať ochranné pásmo.
 
Počas rekonštrukcií potrubí, ale aj pri nečakaných haváriách dochádza k výkopovým prácam, pri ktorých je nutné vysadené stromy, dreviny a kvety odstrániť. Táto skutočnosť je často sprevádzaná hnevom a smútkom za niekoľkoročnou starostlivosťou o vysadené dreviny, ale je nutné rešpektovať zákon.
 
Preto Vás žiadame, aby ste na takýchto miestach už nevysádzali stromy a kríky, možno malé kvety a ozdobné trávy, ktoré môžu skrášliť predzáhradku, ale aj túto činnosť je potrebné konzultovať s pracovníkmi MČ a ostatnými vlastníkmi bytov, lebo nie každému vyhovuje Vaša kreativita a rozsah výsadby.
 
Na sídlisku sa stretávame s predzáhradkami, kde je prehustená výsadba, prípadne sa zanedbala starostlivosť o zeleň a to spôsobuje neestetické, zarastené miesta, kde je vhodné prostredie na výskyt hlodavcov, ktoré následne vchádzajú do spoločných priestorov obytného bloku. Na niektorých miestach si občania dokonca zriadili zeleninovú záhradku, čo je v mestskom prostredí nežiadúce a neestetické, zhnité plody a ich ponechanie na zemi vytvárajú zápach, ktorý obťažuje občanov, bývajúcich hlavne na nižších poschodiach.
 
Chceme zdôrazniť, že zriaďovanie miest na kompostovanie zeleného, ale aj kuchynského odpadu má svoje pravidlá, preto Vás žiadame, aby ste v žiadnom prípade takúto činnosť nevykonávali na verejných priestranstvách na území Sídliska KVP.
 
Touto informáciou sme Vás nechceli odradiť od skrášľovania okolia obytných budov, len sme chceli upozorniť na dodržiavanie určitých pravidiel. Vašu prácu si vážime.
 
Ďakujeme.

 

Viac
Dôležité informácie k hlasovaniu participatívneho rozpočtu
30.10.2021
V pondelok 1.novembra spúšťame hlasovanie v rámci druhého ročníka Participatívneho rozpočtu na sídlisku KVP.
 
Hlasovanie je veľmi jednoduché a zaberie vám pár minút.
 
  • Svoj hlas môžete odovzdať 3 občianskym projektom a 3 až 4 zadaniam pre mestskú časť.
  • Vaše hlasy budú zarátené po zadaní SMS kódu, ktorý obdržíte po vyplnení krátkeho dotazníka.
  • Hlasovanie je bezplatné, je len na Vás, ktoré nápady podporíte.
  • Hlasovať môžete cez 1 telefónne číslo len raz.
V hre je 15 originálnych nápadov, z toho 7 občianskych projektov a 8 zadaní pre mestskú časť.
  1. OBČIANSKE PROJEKTY sú nízko nákladové nápady, ktoré realizujú občania (podporených bude 5 projektov, každý sumou do 2 000 €).
     
  2. ZADANIA PRE MESTSKÚ ČASŤ sú nákladovo vyššie nápady, ktoré realizuje mestská časť (podporené budú 2 zadania, obe v sume do 5 000 €).
VY rozhodnete o tom, ktoré nápady sa stanú v budúcom roku realitou. Veríme, že podporíte svojich favoritov a na sídlisku nám pribudnú opäť krásne a inovatívne projekty.

 

Viac
Predstavujeme zadania pre mestskú časť, ktoré postúpili do hlasovania
29.10.2021
V rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu budete môcť už od pondelka 1.novembra posielať svoje hlasy v dvoch kategóriách.
 
Predstavujeme Vám zadania pre mestskú časť, ktoré postúpili do hlasovania. Prezrite si ich prehľad.
 
Aj v tomto roku boli podané zaujímavé a inovatívne nápady, ktoré spríjemnia život v našej mestskej časti. Veríme, že nájdete svojich favoritov a budete za nich hlasovať.

 

Viac
Predstavujeme občianske projekty, ktoré postúpili do hlasovania participatívneho rozpočtu
07.10.2021
Už od pondelka 1.novembra spúšťame na stránke wwww.sidliskokvp.hlasobcanov.sk hlasovanie v rámci druhého ročníka participatívneho rozpočtu. Prehiehať bude do 15.novembra. Dokopy bolo podaných 23 projektov. Hodnotiaca komisia posúdila ich realizovateľnosť a do hlasovania vybrala 7 občianskych projektov a 8  zadaní pre mestskú časť.
 
Predstavujeme Vám nápady, ktoré postúpili medzi občianske projekty, prezrite si ich prehľad. Je z čoho vyberať!
Chystajte si mobily, lebo aj Váš hlas závaží.

 

Viac
Z projektu participatívneho rozpočtu pribudli v Drocárovom parku dažďové záhrady
27.10.2021
Aj vďaka novým dažďovým záhradám vzniká v Drocárovom parku jedinečná oddychová zóna.
Vybudované boli vďaka dotácii z participatívneho rozpočtu, ktorú získalo Dobrovoľnícke centrum Košíc. Na ich vzniku sa v podieľali desiatky dobrovoľníkov.
 
„Táto občianska participácia má obrovský zmysel, o čom svedčí aj účasť ľudí, ktorí nám prišli cez víkend pomôcť s budovaním dažďových záhrad, za čo im ďakujeme. Aj vďaka nim sa nám podarilo zabezpečiť zadržiavanie dažďovej vody priamo na sídlisku, ktorá by inak skončila vo verejnej kanalizácií,“ priblížil koordinátor projektu Martin Ištvan.
 
Dažďové záhrady podľa jeho slov pomáhajú zlepšiť mikroklímu v letných horúčavách a ponúkajú pastvu nielen pre včely, vtáky či motýle, ale najmä aj pre oči obyvateľov či návštevníkov sídliska. Ich úlohou je zbierať dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch, kde môže táto dažďová voda vsiakať do zeme a dopĺňať zásoby podzemnej vody a pomocou rastlín dažďovú vodu vyparovať zas do okolia. A to má veľmi priaznivý vplyv na miestnu klímu, čo nás veľmi teší.
 
Zelené témy sú na KVP vždy vítané a takéto projekty budeme s radosťou podporovať.

 

Viac
Dôležité informácie k asfaltovaniu úseku na Zombovej ulici
25.10.2021

Oznamujeme Vám, že v stredu 27.10.2021 od 6:30 do 18:00 hod. sa začne s asfaltovaním povrchu na Zombovej ulici v úseku od križovatky s Triedou KVP po výmenníkovú stanicu TEHO (vyfrézovaný úsek).

Prosíme vodičov, aby v predmetnej lokalite v uvedenom čase neparkovali. Autá brániace v realizácii projektu budú v súčinnosti s mestskou políciou odtiahnuté.

Ospravedlňujeme sa za dočasný diskomfort počas realizácie stavebných prác. Ďakujeme za spoluprácu.

Viac
Aktuálne informácie pre obyvateľov Zombovej ulice
22.10.2021
Uplynulú sobotu 16.10.2021 začala firma COLAS Slovakia s frézovaním starého asfaltového povrchu v úseku od križovatky Triedy KVP po výmenníkovú stanicu na Zombovej ulici. V priebehu týždňa sa podarilo vymeniť staré obrubníky za nové, osadiť znížené obrubníky pre 3 bezbariérové priechody pre chodcov a upraviť kanalizačné vpuste.
 
Pokračovať sa malo asfaltovaním úseku. Firma COLAS Slovakia nás však informovala, že asfaltovanie sa z kapacitných dôvodov uskutoční pravdepodobne v priebehu týždňa od 25.10.-30.10.2021. To ale neznamená, že v prácach sa nebude pokračovať ďalej.
 
Prinášame vám najčerstvejšie informácie, aké máme k dispozícii, aby ste mali prehľad, čo sa deje vo Vašom okolí.
 
Ďakujeme za pochopenie.

 

Viac
Dôležitý oznam pre obyvateľov Zombovej ulice
15.10.2021
Oznamujeme Vám, že v sobotu 16.10.2021 sa v čase od 7:00 - 18:00 hod. bude frézovať starý asfaltový povrch na Zombovej ulici v úseku od križovatky s Triedou KVP po výmenníkovú stanicu (viď priložená mapa).
 
Prosíme Vás, aby ste v predmetnej lokalite v uvedenom čase neparkovali. V opačnom prípade budete v súčinnosti s mestskou políciou odtiahnutí.
 
Ďakujeme za spoluprácu a rešpektovanie dočasných obmedzení.

 

Viac
Príďte s nami diskutovať o revitalizácii vnútrobloku Hemerkova - Húskova
14.10.2021
Mestská časť pokračuje v participatívnych stretnutiach s obyvateľmi s názvom "Spoločný plán". Najbližšie sa uvidíme v stredu 20.októbra o 17:00 hod. v zasadačke miestneho úradu.
 
Témou bude Revitalizácia vnútrobloku Hemerkova - Húskova, v rámci ktorej Vám spolu s odborníkmi detailnejšie predstavíme celý projekt a Vy sa budete môcť pýtať, čo Vás zaujíma.
Práve teraz je ideálny priestor na Vaše dotazy a pripomienky, preto budeme radi, ak na stretnutie prídete, vypočujete si nás a poviete nám svoj názor.
 
Pozvite svojich známych a susedov. Tešíme sa na Vás!

 

Viac
Na Sídlisku KVP vznikol mládežnícky parlament
14.10.2021
Medzi košickými mestskými časťami ide o novinku, mládežnícky parlament na sídlisku KVP má za sebou prvé zasadnutie. Zelenú mu dalo miestne zastupiteľstvo, ktoré odsúhlasilo jeho štatút na poslednom rokovaní.
 
Majú množstvo nápadov a chcú sa podieľať na vytváraní lepších podmienok pre mladých ľudí na našom sídlisku. Takto charakterizuje skupinu mladých KVP-čkárov predseda mládežníckeho parlamentu Matúš Nemec. Ako povedal: „Našim hlavným cieľom je, aby sa názory a potreby mládeže dostali ku kompetentným orgánom a zároveň, aby sme spoločne mohli hľadať riešenia na témy, ktoré nás zaujímajú,“. Spolupodieľať sa chcú aj na organizovaní rôznych podujatí, revitalizácii športovísk či detských ihrísk.
 
Už vlani sa zapojili do prvého ročníka participatívneho rozpočtu, kde uspeli so svojim projektom a namaľovali čiary pre vybrané športoviská ako aj hry pre deti. Tento rok šancu využili opäť a podali ďalší projekt.
 
Aktuálne má mládežnícky parlament 6 členov. V prípade, že máte od 12 – 30 rokov, bývate na sídlisku KVP a chcete sa stať jeho súčasťou neváhajte ich kontaktovať. Napísať im môžete na ich oficiálnej Facebookovej stránke.
 
Tešíme sa, že budeme mať z prvej ruky informácie o tom, čo tu mladým ľudom chýba alebo čo by tu radi uvítali. Mládežníckemu parlamentu želáme veľa úspechov, odhodlania a kreatívnych nápadov. Nech sa vám darí.

 

Viac
predchádzajúce | nasledujúce
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224