Oddelenie stratégie a rozvoja

Personálne obsadenie a kontakty:
E-mail: strategia@mckvp.sk

Vedúci oddelenia:
Mgr. Lucia Rácová

Tel. 055 / 789 06 35
E-mail: lucia.racova@mckvp.sk


Odborní referenti:

Ing. Boris Bujalka - správa informačných systémov Tel. 055 / 789 06 24 E-mail: boris.bujalka@mckvp.sk
Mgr. Ivana Padová - PR, marketing Tel. 055 / 789 06 16 E-mail: ivana.padova@mckvp.sk

Asistent úradu:

Monika Hegyiová Tel. 055 / 789 06 38 E-mail: monika.hegyiova@mckvp.sk
Marianna Filčáková Tel. 055 / 789 06 37 E-mail: marianna.filcakova@mckvp.sk

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224