Oznam k podávaniu žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie

žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 63 z 20. februára 2019, ktorým vláda SR schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, mestská časť Košice-Sídlisko KVP zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme v lehote do 03.05.2019.

Elektronická adresa: k1k@mckvp.sk

Doručovacia adresa: Miestny úrad MČ Košice-Sídlisko KVP

                                      Trieda KVP 1

                                      040 23  Košice

 

Košice, 02.04.2019

                                                                                                                                                       Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.

                                                                                                                                                                   starosta

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224