Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2019

02.04.2019

Výsledky hlasovania v 2. kole volieb prezidenta Slovenskej republiky v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Viac
19.03.2019

Pre druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 30.3.2019 si volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu  môže ešte požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu     

Viac
19.03.2019

Výsledky hlasovania v 1. kole volieb prezidenta Slovenskej republiky v Mestskej časti Košice -Sídlisko KVP

Viac

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Viac
07.03.2019

Oznámenie o umiestňovaní volebných plagátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Viac

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 32 z 23. januára 2019, ktorým vláda SR schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019, mestská časť Košice-Sídlisko KVP zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

Viac

Starosta  Mestskej časti Košice-Sídlisko  KVP  Mgr. Ladislav Lörinc

V súlade s § 8  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a  v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR č. 8/2019  Z. z.  o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

 na  sobotu  16. marca  2019,

ak ani jeden z kandidátov  na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov  pre druhé kolo voľby 

na  sobotu 30. marca 2019

určuje

volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov takto:

Viac
25.02.2019
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

 

Viac
Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224