Finančná komisia

 

Ing. Roman Matoušek
predseda

matrom@matrom.sk
Mobil: +421 905 511 730

PaedDr. Zdeno Bartók
podpredseda

poslanec.zdeno.bartok@gmail.com

Mobil:  +421 904 222 672

   

Marián Koszoru

marian.koszoru@gmail.com
Mobil: +421 911 541 292

Ing. Marta Sidorjaková

martasidorjakova@gmail.com
Mobil: +421 904 322 461

   

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.

mimi.gamcova@gmail.com
Mobil: +421 911 270 333     

doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

peterkorim64@gmail.com
Mobil: +421 915  984 609

                                                                        

Členovia - neposlanci :

  1. Mgr. Mariana Kelbelová
  2. Ing. František Palkó
  3. Ing. Martin Žec
  4. Peter Višňovec           

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224