Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti

V súlade s ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu  pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo zriadilo Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

Ing. Milan Pach

milan.pach@gmail.com
Mobil:+421 911 022 299

PaedDr. Marián Mikulišin

marianmikulisin@gmail.com
Mobil: +421 904 653 978

doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.

mimi.gamcova@gmail.com
Mobil: +421 911 270 333

Marián Koszoru

marian.koszoru@gmail.com
Mobil: +421 911 541 292

     

PaedDr. Zdeno Bartók

zdeno.bartok@gmail.com
Mobil: +421 904 222 672

Bc. Marián Podolinský

kontakt@marianpodolinsky
Mobil: +421 944 316 219

Mgr. Marián Horenský, PhD.        predseda

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

 

Komisia prijíma „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ podané starostom mestskej časti a poslancami miestneho zastupiteľstva.

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 13. mája 2021.

Oznámenia za roky 2019 a 2020 :  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára | Mestská časť Košice Sídlisko KVP (mckvp.sk)

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224