Komisia kultúry, školstva a športu

 

Mgr. Marián Horenský, PhD.

predseda

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

Bc. Marián Podolinský

podpredseda

kontakt@marianpodolinsky.sk
Mobil: +421 944 316 219

     

Iveta Adamčíková

iveta.adamcikova01@gmail.com
            

Ing. Milan Pach

milan.pach@gmail.com
Mobil:+421 911 022 299

Ing. Roman Matoušek

matrom@matrom.sk
Mobil:  +421 905 511 730

     
   
 

Bc. Dávid Karľa

davidkarla.04@gmail.com
Mobil: +421 944 581 038

 

Členovia - neposlanci:
 

        1. Mgr. Pavol Popovec
        2. Mgr. Ľubica Fedorová
        3. Ing. Marcela Pavličková, PhD.
        4. Iveta Zelinková
        5. Ing. Katarína Mamáková
        6.Matúš Nemec
        

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224