Sociálna a zdravotná komisia

 

   
 

Iveta Adamčíková

predsedníčka

iveta.adamcikova01@gmail.com
       

Ing. Marta Sidorjaková

podpredsedníčka

martasidorjakova@gmail.com
Mobil: +421 904 322 461

 
 

Ing. Milan Pach

milan.pach@gmail.com
Mobil:  +421 911 022 299

Členovia - neposlanci :

      1. Alžbeta Bukatová    
      2. Iveta Zelinková  
      3. Bc. Ingrid Dobošová  
      4. Bc. Agáta Grančičová  
      5. Mária Neveziová  
      6. Ing. Jolana Šuleková  
      7. Mgr. art. Vladislav Klein  
      8. Mgr. Beáta Ruszinyáková  
      9. Alžbeta Kabátová  
      10. Šimon Bednár  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224