Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

 

Marián Koszoru

predseda

marian.koszoru@gmail.com
Mobil: +421 911 541 292

Ing. Milan Pach

podpredseda

milan.pach@gmail.com
Mobil:  +421 911 022 299

     

PaedDr. Zdeno Bartók

poslanec.zdeno.bartok@gmail.com
Mobil: +421 904 222 672

PaedDr. Marián Mikulišin

marianmikulisin@gmail.com
Mobil: +421 904 653 978

Mgr. Marián Horenský, PhD.

m.horensky@gmail.com
Mobil: +421 911 533 400

   

Bc. Dávid Karľa

davidkarla.04@gmail.com
Mobil: +421 944 581 038

Bc. Marián Podolinský

kontakt@marianpodolinsky.sk
Mobil: +421 944 316 219

 

Členovia - neposlanci  : 

  1. Ing. Mária Lepeňová
  2. Ing. Pavel Titl
  3. Ing. Martin Žec
  4. Jozef Kozel
  5. Eduard Marčák

 

Kontakt

Miestny úrad mestskej časti
Košice-Sídlisko KVP
Trieda KVP 1
040 23 Košice

IČO : 00691089

Telefón:  055 / 789 06 10
Fax:        055 / 789 06 33
Mobil:     0948 780 224